Inhoud

In de eerste groepssessie leren we elkaar kennen. Ik geef een algemene schets over de prevalentie van mensen met chronische pijn. Ik stel mezelf en het programma voor en we leren elkaar kennen. Ik maak tevens de doelstelling en de opbouw van het programma duidelijk waarna we ook even stilstaan bij ieders unieke motivatie. Daarna gaan we rustig aan de slag met enkele verbazingwekkende verhalen over pijn. We leren dat pijn een normaal verschijnsel is en maken kennis met de weg van pijn. Deze eerste fase is erg belangrijk! Iedereen heeft wel eens pijn. Het is belangrijk te weten hoe deze ontstaat en welke weg hij wandelt/loopt in een gezond lichaam. De weg van pijn is namelijk bij iedereen hetzelfde.

We weten nu welke weg pijn volgt in een gezond lichaam. Bij een ontregeld lichaam is de weg van pijn hetzelfde … maar wat maakt dan het verschil? Groepssessie 2 zal hierover meer duidelijkheid geven. Psycho-educatie over een veranderde alarmering zal jou inzicht geven over de toename van gevoeligheid. We bekijken de veranderingen in systemen die zich onbewust voordoen en komen ook meer te weten over spieren, LAKO’s, botten & gewrichten, zenuwen, melkzuur en ontsteking. Tenslotte bekijken we het herstelvermogen van ons lichaam. Omdat het belangrijk is eerst te weten wat de oorzaak is van pijn en welke weg deze aflegt in ons lichaam starten we niet meteen met handvatten en concrete hulpmiddelen. We doen het rustig aan, stap voor stap!

In groepssessie 3 gaan we de moderne behandelingsmethoden onder de loep nemen maar ook de drempels die verbetering in de weg kunnen staan. Zo kunnen angsten en de manier van coping roet in het eten gooien. De  relatie tussen pijn en activiteitenniveau wordt duidelijk en we kijken naar onszelf om te zien op welke manier we nu met onze pijnen omgaan. Nadat we de verschillende stappen rond pijnhantering bekeken hebben, kan je zelf je weg bepalen. We starten het denkproces en maken onze eigen KANSKAART. Een eigen, individueel en persoonlijk actieplan met individuele kansen op jouw maat. De start naar een nieuw begin.

Bij de 4de groepssessie delen we onze KANSKAARTEN en bekijken wie waar nog bijsturing nodig heeft. We moedigen elkaar aan om actief, maar stap voor stap, te gaan bewegen. Tijdens deze sessie is er ruimte voor evaluatie en een voorstelling van de komende 3 groepsactiviteiten. Wat het juist gaat zijn, wordt op voorhand niet meegedeeld. De spirit is “Laat je verrassen” … “Samen komen we stilaan tot beweging”.

Advertenties
%d bloggers liken dit: